N3K-C3464C

N3K-C3464C 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C3464C
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 3464C programmable Switch with 64 40/100G QSFP28 ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C3464C | Cisco Nexus 3400 Series Switches | Cisco Nexus 3464C programmable Switch with 64 40/100G QSFP28 ports

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1