DS-C9396T-96ETK9

DS-C9396T-96ETK9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9396T-96ETK9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9396T 32G Fibre Channel switch, with 96 active ports + 96x32G SW optics, 2 Fans, 2 PSUs, Port Side Exhaust
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9396T-96ETK9 | Cisco MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches | Cisco MDS 9396T 32G Fibre Channel switch, with 96 active ports + 96x32G SW optics, 2 Fans, 2 PSUs, Port Side Exhaust

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)