DS-C9132T-8PMITK9

DS-C9132T-8PMITK9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9132T-8PMITK9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9132T 32G FC Switch, with 8 active ports + 8x32G SW Optics, 2 Fans, 1 PSUs, Port Side Intake
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9132T-8PMITK9 | Cisco MDS 9100 Series Multilayer Fabric Switches | Cisco MDS 9132T 32G FC Switch, with 8 active ports + 8x32G SW Optics, 2 Fans, 1 PSUs, Port Side Intake

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)