DS-C9132T-8PMESK9

DS-C9132T-8PMESK9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9132T-8PMESK9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9132T 32G FC Switch, with 8 active ports + 8x16G SW Optics, 2 Fans, 1 PSUs, Port Side Exhaust
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9132T-8PMESK9 | Cisco MDS 9100 Series Multilayer Fabric Switches | Cisco MDS 9132T 32G FC Switch, with 8 active ports + 8x16G SW Optics, 2 Fans, 1 PSUs, Port Side Exhaust

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1