C9300-24UX-E

C9300-24UX-E 88 4.5
Rating 88 votes
Giá Price:
Mã P/N:
C9300-24UX-E
(Giá có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Essentials
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Catalyst 9300 24-port 10G/mGig with modular uplink, UPOE, Network Essentials

Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-24Y-A

Mã P/N: C9300X-24Y-A

C9200-48PL-A

Mã P/N: C9200-48PL-A