C9300-24UB-A

C9300-24UB-A 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
Mã P/N:
C9300-24UB-A
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1