C9300-24UB-A

C9300-24UB-A 88 4.5
Rating 88 votes
Giá Price:
Mã P/N:
C9300-24UB-A
(Giá có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage

Sản phẩm cùng danh mục

C9300X-24Y-A

Mã P/N: C9300X-24Y-A

C9200-48PL-A

Mã P/N: C9200-48PL-A