Tìm hiểu Cisco

Thông số kỹ thuật specs datasheet của Switch Cisco Business 350 Series Managed

04/10/2020

Bạn đã biết qua hai bài về tìm hiểu và tính năng lợi ích dòng sản phẩm mới Switch Cisco Business 350 Series Managed. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới bạn chi tiết detail thông số kỹ thuật specs datasheet của Switch 350 Series Cisco Business này:

Cisco Business 350 Series Managed Switches Data Sheet

Cisco CBS350 datasheet
CBS350-8T-2G-EU datasheet CBS350-8P-2G-EU datasheet
CBS350-8P-E-2G-EU datasheet CBS350-8FP-2G-EU datasheet
CBS350-8FP-E-2G-EU datasheet CBS350-16FP-2G-EU datasheet
CBS350-16T-2G-EU datasheet CBS350-16T-E-2G-EU datasheet
CBS350-16P-2G-EU datasheet CBS350-16P-E-2G-EU datasheet
CBS350-24T-4G-EU datasheet CBS350-24P-4G-EU datasheet
CBS350-24FP-4G-EU datasheet CBS350-24FP-4X-EU datasheet
CBS350-24T-4X-EU datasheet CBS350-24P-4X-EU datasheet
CBS350-48T-4G-EU datasheet CBS350-48P-4G-EU datasheet
CBS350-48FP-4G-EU datasheet CBS350-48FP-4X-EU datasheet
CBS350-48T-4X-EU datasheet CBS350-48P-4X-EU datasheet
Như các bạn đã biết Cisco Business 350 Series Managed Switches ra mắt vào tháng 8 năm 2020 thay thế cho dòng Cisco Small Business 350 Series Managed Switches cũ, hẳn sự đơn giản trong thiết kế, hiệu suất và khả năng chuyển đổi và tốc độ chuyển tiếp bảo mật phải hơn rất nhiều, chúng ta cùng xem các bảng thông số dưới đây hoặc Cisco CBS350 datasheet của hãng.
 
Model Mã Part Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets) Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps)
CBS350-8T-E-2G 14.88 20
CBS350-8P-2G 14.88 20
CBS350-8P-E-2G 14.88 20
CBS350-8FP-2G 14.88 20
CBS350-8FP-E-2G 14.88 20
CBS350-16T-2G 26.78 36
CBS350-16T-E-2G 26.78 36
CBS350-16P-2G 26.78 36
CBS350-16P-E-2G 26.78 36
CBS350-16FP-2G 26.78 36
CBS350-24T-4G 41.66 56
CBS350-24P-4G 41.66 56
CBS350-24FP-4G 41.66 56
CBS350-48T-4G 77.38 104
CBS350-48P-4G 77.38 104
CBS350-48FP-4G 77.38 104
CBS350-24T-4X 95.23 128
CBS350-24P-4X 95.23 128
CBS350-24FP-4X 95.23 128
CBS350-48T-4X 130.94 176
CBS350-48P-4X 130.94 176
CBS350-48FP-4X 130.94 176
Cisco Business 350
Thiết bị chuyển mạch Managed Switch Cisco Business 350 là thiết bị xây dựng đáng tin cậy cho mạng doanh nghiệp nhỏ. Với bảng điều khiển trực quan, các tính năng nâng cao và bảo mật phổ biến, Thiết bị chuyển mạch được quản lý Cisco Business 350 được định vị để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.

Cisco Business 350 Series sẽ ra mắt vào tháng 8 năm 2020. Cisco Business Dashboard của Cisco giúp quản lý mạng doanh nghiệp dễ dàng bằng cách tự động hóa việc triển khai, giám sát và quản lý vòng đời của thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và điểm truy cập không dây của Cisco Business.
Sự đơn giản
Sử dụng bảng điều khiển trực quan để tự động hóa việc triển khai, giám sát và quản lý vòng đời của các thiết bị chuyển mạch của bạn.
Hiệu suất
Gigabit Ethernet và các liên kết uplink 10GE và hiệu suất tốc độ dây cung cấp nền tảng vững chắc cho mạng doanh nghiệp nhỏ.
Uyển chuyển
Nhận được sự xếp chồng thực sự lên đến bốn switch, tất cả đều hoạt động như một thiết bị duy nhất với sự quản lý và điều khiển thống nhất.
Bảo vệ
Bảo mật phổ biến giúp bảo vệ mạng của bạn và quyền riêng tư của khách hàng.
Các thiết bị chuyển mạch sau hỗ trợ 802.3at PoE+, 802.3af và PoE chuẩn (kế thừa) của Cisco. Công suất tối đa 30,0W cho bất kỳ cổng mạng nào, cho đến khi đạt đến ngân sách PoE cho bộ chuyển mạch. Tổng công suất có sẵn cho PoE trên mỗi switch như sau:
Model Mã Power Dedicated to PoE Number of Ports That Support PoE
CBS350-8P-2G 67W 8
CBS350-8P-E-2G 67W 8
CBS350-8FP-2G 120W 8
CBS350-8FP-E-2G 120W 8
CBS350-16P-2G 120W 16
CBS350-16P-E-2G 120W 16
CBS350-16FP-2G 240W 16
CBS350-24P-4G 195W 24
CBS350-24FP-4G 370W 24
CBS350-48P-4G 370W 48
CBS350-48FP-4G 740W 48
CBS350-24P-4X 195W 24
CBS350-24FP-4X 370W 24
CBS350-48P-4X 370W 48
CBS350-48FP-4X 740W 48
Xem switch dòng này có số cổng thế nào?
Model Name Total System Ports RJ-45 Ports Combo Ports(RJ 45 + Small form-factor pluggable [SFP])
CBS350-8T-E-2G 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
CBS350-8P-2G 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
CBS350-8P-E-2G 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
CBS350-8FP-2G 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
CBS350-8FP-E-2G 10 Gigabit Ethernet 8 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet combo
CBS350-16T-2G 18 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP
CBS350-16T-E-2G 18 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP
CBS350-16P-2G 18 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP
CBS350-16P-E-2G 18 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP
CBS350-16FP-2G 18 Gigabit Ethernet 16 Gigabit Ethernet 2 SFP
CBS350-24T-4G 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-24P-4G 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-24FP-4G 28 Gigabit Ethernet 24 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-48T-4G 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-48P-4G 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-48FP-4G 52 Gigabit Ethernet 48 Gigabit Ethernet 4 SFP
CBS350-24T-4X 24 Gigabit Ethernet + 24 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
CBS350-24P-4X 24 Gigabit Ethernet + 24 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
CBS350-24FP-4X 24 Gigabit Ethernet + 24 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
CBS350-48T-4X 48 Gigabit Ethernet + 48 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
CBS350-48P-4X 48 Gigabit Ethernet + 48 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
CBS350-48FP-4X 48 Gigabit Ethernet + 48 Gigabit Ethernet 4 SFP+
4 10Gigabit Ethernet
Tất cả các số được tổng hợp trên tất cả các cổng switch khi bộ đệm được đóng gói chia sẻ động như sau:
Model Name Packet Buffer
CBS350-8T-E-2G 1.5 MB
CBS350-8P-2G 1.5 MB
CBS350-8P-E-2G 1.5 MB
CBS350-8FP-2G 1.5 MB
CBS350-8FP-E-2G 1.5 MB
CBS350-16T-2G 1.5 MB
CBS350-16T-E-2G 1.5 MB
CBS350-16P-2G 1.5 MB
CBS350-16P-E-2G 1.5 MB
CBS350-16FP-2G 1.5 MB
CBS350-24T-4G 1.5 MB
CBS350-24P-4G 1.5 MB
CBS350-24FP-4G 1.5 MB
CBS350-48T-4G 3 MB
CBS350-48P-4G 3 MB
CBS350-48FP-4G 3 MB
CBS350-24T-4X 1.5 MB
CBS350-24P-4X 1.5 MB
CBS350-24FP-4X 1.5 MB
CBS350-48T-4X 3 MB
CBS350-48P-4X 3 MB
CBS350-48FP-4X 3 MB
Switch Cisco Business 350
Kích thước thiết kế: 
Mã Model  Unit Dimensions
CBS350-8T-E-2G 268 x 185 x 44 mm (10.56 x 7.28 x 1.73 in)
CBS350-8P-2G 268 x 323 x 44 mm (10.56 x 12.73 x 1.73 in)
CBS350-8P-E-2G 268 x 185 x 44 mm (10.56 x 7.28 x 1.73 in)
CBS350-8FP-2G 268 x 323 x 44 mm (10.56 x 12.73 x 1.73 in)
CBS350-8FP-E-2G 268 x 185 x 44 mm (10.56 x 7.28 x 1.73 in)
CBS350-16T-2G 268 x 272 x 44 mm (10.56 x 10.69 x 1.73 in)
CBS350-16T-E-2G 268 x 210 x 44 mm (10.56 x 8.26x 1.73 in)
CBS350-16P-2G 268 x 297 x 44 mm (10.56 x 11.69 x 1.73 in)
CBS350-16P-E-2G 268 x 210 x 44 mm (10.56 x 8.26x 1.73 in)
CBS350-16FP-2G 268 x 308 x 44 mm (10.56 x 12.14 x 1.73 in)
CBS350-24T-4G 445 x 240 x 44 mm (17.5 x 9.45 x 1.73 in)
CBS350-24P-4G 445 x 299 x 44 mm (17.5 x 11.76 x 1.73 in)
CBS350-24FP-4G 445 x 345 x 44 mm (17.5 x 13.59 x 1.73 in)
CBS350-48T-4G 445 x 273 x 44 mm (17.5 x 10.73 x 1.73 in)
CBS350-48P-4G 445 x 350 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in)
CBS350-48FP-4G 445 x 350 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in)
CBS350-24T-4X 445 x 240 x 44 mm (17.5 x 9.45 x 1.73 in)
CBS350-24P-4X 445 x 299 x 44 mm (17.5 x 11.76 x 1.73 in)
CBS350-24FP-4X 445 x 345 x 44 mm (17.5 x 13.59 x 1.73 in)
CBS350-48T-4X 445 x 273 x 44 mm (17.5 x 10.73 x 1.73 in)
CBS350-48P-4X 445 x 350 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in)
CBS350-48FP-4X 445 x 350 x 44 mm (17.5 x 13.78 x 1.73 in)
Trọng lượng cân nặng:
Mã Model Unit Weight
CBS350-8T-E-2G 1.7 kg (3.75 lb)
CBS350-8P-2G 3.5 kg (7.72 lb)
CBS350-8P-E-2G 3.5 kg (7.72 lb)
CBS350-8FP-2G 3.5 kg (7.72 lb)
CBS350-8FP-E-2G 3.5 kg (7.72 lb)
CBS350-16T-2G 1.78 kg (3.92 lb)
CBS350-16T-E-2G 1.42 kg (3.13 lb)
CBS350-16P-2G 2.38 kg (5.25 lb)
CBS350-16P-E-2G 1.42 kg (3.13 lb)
CBS350-16FP-2G 2.49 kg (5.49 lb)
CBS350-24T-4G 2.63 kg (5.80 lb)
CBS350-24P-4G 3.53 kg (7.78 lb)
CBS350-24FP-4G 4.6 kg (10.14 lb)
CBS350-48T-4G 3.95 kg (8.71 lb)
CBS350-48P-4G 5.43 kg (11.97 lb)
CBS350-48FP-4G 5.82 kg (12.83 lb)
CBS350-24T-4X 2.78 kg (6.13 lb)
CBS350-24P-4X 3.68 kg (8.11 lb)
CBS350-24FP-4X 4.6 kg (10.14 lb)
CBS350-48T-4X 3.95 kg (8.71 lb)
CBS350-48P-4X 5.43 kg (11.97 lb)
CBS350-48FP-4X 5.82 kg (12.83 lb)
Nội dung gói bao bì castons packing list box khi giao bao gồm:

●  Switch dòng Cisco Business 350
●  Dây nguồn (Bộ đổi nguồn adapter cho một số SKU 8 cổng và 16 cổng)
●  Bộ gắn tai rack kit
●  Hướng dẫn nhanh

Yêu cầu tối thiểu:

●  Trình duyệt web: Chrome, Firefox, Edge, Safari
●  Cáp mạng Ethernet loại 5e
●  Đã cài đặt  TCP / IP, bộ điều hợp mạng và hệ điều hành mạng (chẳng hạn như Microsoft Windows, Linux hoặc Mac OS X

✅ Tìm hiểu thêm spec datasheet, chia sẻ hình ảnh video, báo giá, mua bán Switch Cisco CBS350 tại Sài gòn và Hà nội

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM]
[Điện thoại] 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
[Website] https://netsystem.com.vn/Cisco-Business-350-Series/
[Email nhận báo giá] contact@netsystem.vn
[Skype] netsystemvn

✅ Liên hệ để có báo giá Cisco CBS350 tốt
Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
Các tin bài khác