Tìm hiểu Cisco

Chọn Cisco Catalyst của bạn một cách dễ dàng

20/08/2019

Bạn biết mức độ phức tạp khi chọn Cisco Catalyst phù hợp với nhu cầu kết nối mạng của bạn. Có những khả năng vô hạn theo nghĩa đen đối với những switch bạn có thể nhận được, cách bạn có thể định cấu hình chúng và những chức năng bạn muốn chúng chạy. Nó đủ để làm lu mờ tâm trí. 

Tại Netsystem, chúng tôi luôn nói chuyện với các chuyên gia CNTT về cách làm thế nào để các thiết bị chuyển mạch lý tưởng của Cisco hoạt động theo nhu cầu riêng của họ. Một điều chúng tôi đã học được là rất nhiều người chỉ muốn một hướng dẫn dễ dàng để giúp họ di chuyển và suy nghĩ đúng hướng. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một!
Chọn Cisco Catalyst của bạn một cách dễ dàng

Hướng dẫn lựa chọn chuyển mạch Cisco Catalyst - Một cách đơn giản, hữu ích

Chúng tôi đã xem xét tất cả các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst ngoài đó, cả hiện tại và quá khứ, và chia chúng thành một hướng dẫn đơn giản, dễ điều hướng. Chúng tôi tập trung đặc biệt vào việc đưa loạt cổng cố định vào các danh mục dựa trên nhu cầu mạng khá phổ quát. Hướng dẫn lọc từng chủng loại dựa trên Gig hoặc Fast Ethernet, Độc lập hoặc có thể xếp chồng, Lớp 2 hoặc Lớp 3 và PoE hoặc Không PoE. Vì vậy, nó cho phép bạn thu hẹp tìm kiếm của mình qua từng danh mục để tìm chuỗi và sau đó là switch thực tế, bạn sẽ cần cho nhu cầu kết nối mạng của mình.

Chỉ vì nó đơn giản, không có nghĩa là nó dễ dàng

Khi chúng tôi bắt đầu tạo hướng dẫn này, chúng tôi nhận ra mức độ phức tạp ngay cả một tìm kiếm đơn giản cho switch Catalyst có thể nhận được. Có vẻ như bạn càng lọc tìm kiếm theo nhu cầu của mình, bạn thực sự tìm thấy nhiều câu hỏi xuất hiện hơn so với khi bạn mới bắt đầu! 

Đừng lo. Chúng tôi đã trải nghiệm điều tương tự. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chương trình hỗ trợ Cisco Catalyst lớn hơn để trả lời tốt hơn tất cả những câu hỏi cụ thể có thể xuất hiện. Chương trình hỗ trợ này cung cấp thêm thông tin về từng loạt switch, bao gồm các switch mô-đun và đơn giản hóa hơn nữa quá trình ra quyết định chuyển mạch Catalyst của bạn.

Xin lưu ý khi sử dụng hướng dẫn chọn switch và nghiên cứu chương trình hỗ trợ, gần như không thể bao gồm tất cả thông tin về mọi switch trong mỗi dòng. Tuy nhiên, các chuyên gia của chúng tôi luôn ở đây để trả lời bất kỳ câu hỏi cụ thể nào bạn có thể có. Cùng nhau, chúng tôi có thể tìm thấy Switch Cisco Catalyst phù hợp với bạn, để bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho nhu cầu kinh doanh và ngân sách của mình.

Nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi tại 024-37714417 để tìm hiểu thêm.

✅Bạn có thể tham khảo chi tiết các loại Catalyst 9300L phổ biến như:
Switch Cisco C9300L-48T-4G-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-48t-4g-a
Switch Cisco C9300L-48T-4G-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-48t-4g-e
Switch Cisco C9300L-48P-4G-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-48p-4g-e
Switch Cisco C9300L-24P-4G-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-24p-4g-e
Switch Cisco C9300L-48T-4X-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-48t-4x-e
Switch Cisco C9300L-24T-4G-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-24t-4g-e
Switch Cisco C9300L-24T-4G-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-24t-4g-a
Switch Cisco C9300L-24T-4X-E: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-24t-4x-e
Switch Cisco C9300L-24T-4X-A: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/c9300l-24t-4x-a
Các tin bài khác