N9K-C9364D-GX2A

N9K-C9364D-GX2A 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(64% OFF)
Mã P/N:
N9K-C9364D-GX2A
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch with 64p 400/100-Gbps QSFP-DD ports and 2p 1/10 SFP+ ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-C9364D-GX2A | Cisco Nexus 9300-GX2 Series Fixed Switches | Cisco Nexus 9364D-GX2A Switch with 64p 400/100-Gbps QSFP-DD ports and 2p 1/10 SFP+ ports

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1