N9K-C9316D-GX

N9K-C9316D-GX 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(64% OFF)
Mã P/N:
N9K-C9316D-GX
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 9316D Spine Switch with 16p 400/100G QSFP-DD
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N9K-C9316D-GX | Cisco Nexus 9300-GX Series Switches | Cisco Nexus 9316D Spine Switch with 16p 400/100G QSFP-DD

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1