N7K-C7018

N7K-C7018 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N7K-C7018
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 7000 Series 18-Slot Chassis including Fan Trays, No Power Supply
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N7K-C7018 | Nexus 7000 Chassis | Cisco Nexus 7000 Series 18-Slot Chassis including Fan Trays, No Power Supply

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1