N3K-C36180YC-R

N3K-C36180YC-R 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C36180YC-R
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus C36180YC-R Switch with 48 10/25G and 6 QSFP28 ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C36180YC-R | Cisco Nexus 3600 Series Switches | Cisco Nexus C36180YC-R Switch with 48 10/25G and 6 QSFP28 ports

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)