N3K-C3264C-E

N3K-C3264C-E 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C3264C-E
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 3264C-E Switch with 64 QSFP28 ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C3264C-E | Cisco Nexus 3200 Series Switches | Cisco Nexus 3264C-E Switch with 64 QSFP28 ports

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)