N3K-C3132Q-V

N3K-C3132Q-V 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C3132Q-V
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 3132Q-V Switch with 32 QSFP+ ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C3132Q-V | Cisco Nexus 3100-V Series Switches | Cisco Nexus 3132Q-V Switch with 32 QSFP+ ports

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1