N3K-C31128PQ-10GE

N3K-C31128PQ-10GE 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N3K-C31128PQ-10GE
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 31128PQ Switch with 96 SFP+ ports and 8 QSFP+ ports
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N3K-C31128PQ-10GE | Cisco Nexus 3100 Series Switches | Cisco Nexus 31128PQ Switch with 96 SFP+ ports and 8 QSFP+ ports

Sản phẩm cùng danh mục

CMICR-4PT

Mã P/N: CMICR-4PT
(60% OFF)

CMICR-4PC

Mã P/N: CMICR-4PC
(60% OFF)