N35-FM-48X

N35-FM-48X 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
N35-FM-48X
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Nexus 3550-F Programmable Multiplexer Switch
Thông số kỹ thuật sản phẩm

N35-FM-48X | Cisco Nexus 3550 Series | Cisco Nexus 3550-F Programmable Multiplexer Switch

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1