DS-C9706

DS-C9706 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9706
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9706 Chassis, No Power Supplies, Fans Included
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9706 | Cisco MDS 9706 Chassis | Cisco MDS 9706 Chassis, No Power Supplies, Fans Included

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1