DS-C9396T-48IK9

DS-C9396T-48IK9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9396T-48IK9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9396T 32G 2 RU Fibre Channel Switch, with 48 active Fibre Channel ports, 2 Fans, 2 PSU, Port Side Intake
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9396T-48IK9 | Cisco MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches | Cisco MDS 9396T 32G 2 RU Fibre Channel Switch, with 48 active Fibre Channel ports, 2 Fans, 2 PSU, Port Side Intake

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1