DS-C9396S-48IK9

DS-C9396S-48IK9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
DS-C9396S-48IK9
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco MDS 9396S 16G FC Switch, with 48 active ports, Port Side Intake
Thông số kỹ thuật sản phẩm

DS-C9396S-48IK9 | Cisco MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches | Cisco MDS 9396S 16G FC Switch, with 48 active ports, Port Side Intake

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1