CDB-8U

CDB-8U 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
CDB-8U
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
Cisco Catalyst Digital Building Switch, 8 x FE, 480W UPOE, Uplinks: 2 x 1G copper, LAN Lite
Thông số kỹ thuật sản phẩm

CDB-8U | Cisco Catalyst Digital Building Series Switches | Cisco Catalyst Digital Building Switch, 8 x FE, 480W UPOE, Uplinks: 2 x 1G copper, LAN Lite

Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1