C9300X-24Y-E

C9300X-24Y-E 88 4.5
Rating 88 votes
Giá bán:
(60% OFF)
Mã P/N:
C9300X-24Y-E
(Sorry, Cisco tăng giá liên tục thay đổi không kịp báo trước)
C9300X-24Y-E Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300X-24Y-E Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials

Performance & Bandwidth thông số
Mã part C9300X-24Y-E
Cấu hình 24-port 25G/10G/1G SFP28
modular uplinks
Total number of MAC addresses 32,000
Total number of IPv4 routes 39,000 (24,000 direct routes and 15,000 indirect routes)
IPv6 routing entries 19,500
Multicast routing scale 8,000
QoS scale entries 4,000
ACL scale entries 5,000
Packet buffer per SKU 32 MB buffer for C9300X-24Y
FNF entries 128,000 flows on C9300X-24Y
DRAM 16 GB
Flash 16 GB
VLAN IDs 4094
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) 1000
Jumbo frames 9198 bytes
Total routed ports per C9300 Series stack 448
Switching capacity 1,000 Gbps
Switching capacity with stacking 2,000 Gbps
Forwarding rate 744.04 Mpps
Forwarding rate with stacking 1488 Mpps
Stacking support StackWise-1T
Stacking bandwidth support 1 Tbps
Optional Stacking hardware StackWise cable
Number of members 8
Supported stack members Stacks with other C9300X SKUs at StackWise-1T speeds with same license level
Stacks with C9300 SKUs at StackWise-480 speeds with same license level
Thông số kỹ thuật nguồn
Nguồn cho Cisco 9300 PWR-C1-715WAC-P; PWR-C1-715WAC-P/2
Sản phẩm cùng danh mục

C1300-48FP-4X-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4X-EU
$1

C1300-48FP-4G-EU

Mã P/N: C1300-48FP-4G-EU
$1