Cisco ISR4331-SEC/K9

Cisco ISR4331-SEC/K9 88 4.5
Rating 88 votes
Giá thị trường:
Mã:
ISR4331-SEC/K9
Description
Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)

Model: Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)
Detail: 100Mbps-300Mbps system throughput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC
List Price: US$5,083.00
Sản phẩm cùng danh mục

Cisco 867VAE

Mã: Cisco 867VAE

Cisco ISR 867VAE/K9

Mã: Cisco ISR 867VAE/K9